UPPDRAGSFÖRSÄLJNING

Inget vanligt säljbolag

KOMPETENS

Fullt fokus på uppdraget

Vi har fokus på varje enskilt uppdrag och tillsätter skräddarsydd kompetens för varje medie. Vi tror att ett aktivt affärsansvar i varje medie ger både oss och uppdragegivaren värdefulla insikter, såväl som att vi säkerställer försäljning och rapportering.

SÄLJORGANISATION

Aktivitetsdriven organisation

Vi är en aktivitetsdriven och modern säljorganisation som värderar kostnadseffektivitet. Därför jobbar vi främst över telefon, en modell vi erfarat att våra kunder också uppskattar. I kombination med en utbildande och vägledande säljmetodik kan annonsköparen göra medieval de själva förstår och kan motivera.

TILLVÄXT

Långsiktiga samarbeten

Vi tar oss enbart an projekt där vi ser att vi kan skapa tillväxt. I alla våra uppdrag gör vi en noggrann analys av utmaningar och möjligheter och ser till att vi tillsammans med uppdragsgivaren sätter upp en förväntansbild för båda parter och en plan som bygger på långsiktighet och förtroende.

UPPDRAGET

Vi mäter allt vi gör!

Vår uppdragsportfölj bygger vi på uppdrag med tillväxtmöjligheter, en långsiktig plan och möjligheter till ökade marginaler för båda parter. Genom noggranna analyser och att vara duktiga på att räkna på affärerna innan själva avtalsskrivandet säkerställer vi lönsam tillväxt i vår egen affär men också för medieägaren. Det är en viktig del i vårt erbjudande.  

Vi mäter allt vi gör, har en gedigen erfarenhet och historiska data att göra bedömningarna på. Det är vårt löfte till våra uppdragsgivare. 

Tror du att du har ett uppdrag för oss?